Adatkezelési tájékoztató

SpaTrend Online Magazin

 

A Spatrend Kft. (2096 Üröm, Kőbánya út 16., magazin@spatrendonline.hu; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett www.spatrendonline.hu domain alatt elérhető Spatrend Online Magazin (továbbiakban: Magazin vagy Weboldal) internetes újság és információs társadalommal összefüggő szolgáltatás keretében megvalósított regisztrációval és/vagy hírlevél feliratkozással Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi

 

Adatkezelési tájékoztató

 

keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

 

 I. Adatkezelő: Spatrend Kft. 2096 Üröm, Kőbánya út 16. leiratkozas@spatrendonline.hu

II. Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

III. Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:

a)       Regisztráció

b)       Hírlevél feliratkozás

 

ad a) Regisztráció

 1. Kezelt adatok köre: felhasználónév, email cím, IP cím.
 2. A regisztrációhoz szükséges a felhasználónév, email cím és jelszó megadása, valamint a megadott email címre kiküldött aktiváló link 48 órán belül történő lekattintása, azaz a regisztráció véglegesítése.
 3. Adatkezelés célja: a www.spatrendonline.hu weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

-    cikkekhez hozzászólás;

-    fórumtopikokba bejegyzés;

-    a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;

-    webáruházban történő vásárlás;

-    webáruházban megtalálható termékek véleményezése;

-    külön hozzájárulás alapján nyereményjátékokban részvétel.

 1. Nyilvánosságra hozott adatok: cikkekhez hozzászólás, fórumtopikba bejegyzés és webáruházban szereplő áruk véleményezése esetén a felhasználó által megadott felhasználónév megjelenik a bejegyzéshez kapcsolódóan.
 2. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 3. Adatok módosítása, helyesbítése: a weboldalra történő belépést követően az Adatlapom menüpontban az email cím és a jelszó módosítható. Ezen adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől is kérhető.
 4. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

-   regisztráció véglegesítése hiányában 48 óra elteltével a megadott adatok automatikusan törlődnek;

-  szankciós jelleggel: előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben a felhasználó Weboldalon kifejtett aktivitása visszaélésszerű, jogszabályba ütközik, illetve az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;

-  érintett saját maga a Weboldalra történő belépést követően az Adatlapom menüpontban törölheti regisztrációját, valamint az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a regisztrációt;

-  regisztrációkor megadott adatokkal történő utolsó belépéstől számított 1 naptári év elteltével a törlést megelőző értesítés mellett.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.

 

ad b) Hírlevél feliratkozás

 1. Kezelt adatok köre: név, email cím, lakcím, telefonszám.
 2. Hírlevél feliratkozás lehetséges módjai:

-     a weboldalon, mely esetben a feliratkozás tényéről Üzemeltető értesítő email küld a megadott email címre;

-     az Üzemeltetőnek írásban, személyesen adott hozzájárulás.

 1. A Hírlevél reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés. A hírlevélre történő feliratkozás a felhasználó nevének és e-mail címének, esetenként postai levelezési címének megadásával történik. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó beleegyezik, hogy az Üzemeltető saját vagy üzleti partnerei ajánlataival keresse meg.
 2. Adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés küldése
 3. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (2) bekezdésében, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-aiban meghatározottak alapján.
 4. Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől kérhető.
 5. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

-   a hozzájárulás visszavonásáig;

-  adattörlés az érintett kérelemére bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül történik meg. A kérelem benyújtható a hírlevél alján található leiratkozó link lekattintásával, vagy az Üzemeltető részére küldött elektronikus vagy postai levélben.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.

 

Figyelem! A regisztráció bármilyen okból történő megszűnése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

 

IV. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 V. Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 VI.A Üzemeltető Magyarország területén, a SZERVERNET Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. székhelyén található szerveren tárolja a Felhasználók személyes adatait.

  VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.

  VIII. A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha

-     az adatkezelés bármely okból jogellenes;

-     az adatkezelés célja megszűnt;

-     a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

-     a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

  IX. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 X. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

  XI. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

 XII. Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 XIII. A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani.  Alkalmazott cookie-k:

-          belépési adatok tárolása oly módon, hogy a mentett jelszó nem visszanyerhető;

-          30 perc időtartamú session cookie egyes bannerek ismételt megjelenésének megakadályozására.

A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges.

 

Budapest, 2013. február 26.